Home     Nieuws     GevelCAD     Contact
sloterparkbad.jpg
Home arrow Profiel
Profiel

 

Projectbureau van Leeuwen BV is een dynamisch teken-adviesbureau dat zich in meer dan 20 jaar  heeft ontwikkeld tot een waardevolle partner voor de professionele (gevel) bouwwereld. Binnen het bureau wordt door 7 mensen met veel enthousiasme aan de meest uiteenlopende bouwkundige en gevelbouwkundige projecten gewerkt. Het bureau houdt zich bezig met een drietal disciplines: te weten engineering en advisering t.b.v. de aluminium gevelbouw, bouwkundig tekenwerk en AutoCAD-trainingen.

De aluminium gevelbouw is een specialisatie van ons bureau en in de afgelopen 20 jaar zijn er in Nederland, Duitsland, Belgiƫ en Engeland diverse spraakmakende projecten gerealiseerd. In onze eigen regio is dat onder andere het alom bekende Gelredome, maar ook aan het Feyenoordstadion en aan de Pier van Scheveningen is door ons bureau getekend. Bij de realisering van dergelijke projecten werken wij altijd nauw samen met gerenommeerde gevelbouwers, die bij ons de engineeringswerkzaamheden uitbesteden. Onze werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het tekenen, berekenen, overleggen en werkvoorbereiden van de gevelbouwkundige constructies, waarbij het ontwerp van de architect als uitgangspunt dient, voor een goede bouwfysisch, statisch en esthetisch verantwoorde constructie. Wanneer een project bij ons bureau binnenkomt wordt er in overleg met de klant een gedetailleerde planning afgesproken. Nadat alle gegevens zijn gecontroleerd, waarbij ook de technische haalbaarheid van het project wordt getoetst, wordt er een aanvang gemaakt met het tekenwerk. Het tekenwerk wordt verricht met de meest geavanceerde CAD-systemen waarbij ook veelvuldig gebruik wordt gemaakt van de door ons zelf ontwikkelde gespecialiseerde software applicatie GevelCAD. Projecten worden indien nodig ook 3-dimensionaal getekend waardoor ingewikkelde vormen, die tegenwoordig in veel projecten voorkomen, nauwkeurig kunnen worden bepaald.

Naast dit specialisme wordt er ook tekenwerk verricht voor bouwkundige aannemers, architecten en adviesbureaus. Hierbij kan worden gedacht aan het uitwerken van een schetsontwerp tot bestektekening of het vervaardigen van werk- en detailtekeningen. Ook hierbij werken wij nauw samen met onze opdrachtgevers, waarbij wij de architectonische uitgangspunten van een ontwerp vertalen naar een goed werkbare - volgens het bouwbesluit goedgekeurde - detaillering. Deze werkwijze heeft ertoe geleid dat er in de loop der jaren een vaste klantenkring is ontstaan waarvoor met grote regelmatig werk wordt verricht.

Als laatste discipline worden er door ons bureau - op locatie bij de klanten - CAD trainingen verricht met het accent op bouwkundig tekenwerk. Wij zien in toenemende mate dat er bij de aannemersbedrijven ook de behoefte ontstaat om bijvoorbeeld met AutoCAD LT eenvoudig tekenwerk te verrichten. Tevens bestaat er vaak de behoefte bij het oudere middenkader om beter van de mogelijkheden van een CAD-systeem op de hoogte te zijn, om zodanig een betere gesprekspartner te zijn voor een architect, die doorgaans de mogelijkheden van een CAD-systeem goed kennen. Door vooraf met onze klanten goed te inventariseren waar de behoeftes en het kennisniveau van de cursisten liggen, kunnen wij op maat gesneden cursussen aanbieden die door de klanten als positief worden ervaren.