Home     Nieuws     GevelCAD     Contact
sloterparkbad.jpg
Home arrow Disclaimer
Disclaimer

Met deze website geeft Projectbureau Van Leeuwen BV. informatie over haar producten en diensten. Projectbureau Van Leeuwen BV. streeft er naar (de inhoud van) de website actueel en volledig te houden, maar kan dit echter niet garanderen.

Behoudens in geval van opzet of grove schuld, aanvaardt Projectbureau Van Leeuwen BV. geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van (de inhoud van) deze website.

Deze website bevat links of verwijzingen naar websites van derden. Omdat Projectbureau Van Leeuwen BV. geen invloed heeft op (de inhoud van) die websites, kan Projectbureau Van Leeuwen BV. niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de gepresenteerde inhoud van die websites.